VI FINNER FLINKE FOLK INNEN
REKLAME, MEDIA & KOMMUNIKASJON

Lederutvelgelse Oppdater profil Vikar/Freelance

Ledige stillinger

Se flere stillinger


 • Konsulentselskapenes inntog

  Design- og kommunikasjonsfolk identifiserer seg ikke med management consulting-miljøene, og forretningsstrategene identifiserer seg ikke med kommunikasjons- og designmiljøene. Dette skaper utfordringer når man skal rekruttere inn ny kompetanse til begge miljøer, skriver Eivind Ruud Johnsen, partner og rådgiver i Mediabemanning.


 • SATS ELIXIA satser på CRM

  CRM er et satsingsområde for treningskjeden, og nå kan du få være med å etablere og lede arbeidet som skal bedre kundedialogen, styrke relasjonen mellom SATS ELIXIA og medlemmene, og skreddersy fremtidens treningstilbud.


 • itch Design styrker seg!

  Vi søker nå ledere innen grafisk design og tjenestedesign til itch Design i Oslo.


 • - Grafills leder blir et viktig talerør

  Grafill sine medlemmer har engasjert seg i Regjeringens forslag til endring av åndsverkloven. For Grafill er det viktig at en ny daglig leder tar en tydelig rolle for bransjen, tør å sette agenda og melder seg på samfunnsdebatten.

Se flere artikler


Vi er Mediabemanning